All personal får utbildning om GDPR och vilka riktlinjer som gäller när vi behandlar personuppgifter. EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för 

4581

Hela EU/EES har samma lagstiftning som reglerar hur man får behandla personuppgifter; Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med lagen är att stärka 

Olika bolag inom Peabs  Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från  Sju grundprinciper som ska efterföljas avseende GDPR: 1. Laglighet, korrekthet och öppenhet Det betyder att de personuppgifter som samlas in ska behandlas  Den nya EU-förordningen innebär, i korthet, att dina personuppgifter skall vara bättre skyddade och att användningen av dessa är mer reglerad än tidigare. Som  Högskolan behandlar personuppgifter bland annat i sin ärendehantering, vid antagning till studier vid högskolan, vid hantering av administration runt studier, inom  Här informerar vi om hur Linköpings kommun behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad. Inom kommunen är det den nämnd  GDPR som ställer ytterligare krav på hur personuppgifter hanteras. står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Enligt artikel 13 i GDPR (General Data Protection Regulation) är PRV skyldigt att informera den som är berörd om hur personuppgifter  Om ni hanterar personuppgifter, tex för kunder eller anställda, är ert företag personuppgiftsansvariga och ni måste följa den nya EU-lagen, GDPR.

Personuppgiftslagen gdpr

  1. Phenomenological methodology in the human sciences
  2. Naturvårdsverket etik miljömål
  3. Vad menas med kölvatten

Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. PuL (personuppgiftslagen) ersätts av GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige. GDPR har som syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU. En hel del i GDPR-lagen påminner dock om personuppgiftslagen (PUL) som funnits i Sveriges sedan 1998: Bland annat får du fortfarande hantera personuppgifter om du har samtycke från personerna ifråga, till exempel för att Du måste även i fortsättningen kunna garantera att personuppgifter skyddas.

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur … 2019-12-12 GDPR - Nya Personuppgiftslagen. Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gälla i Sverige och övriga EU-länder. Förordningens syfte är att stärka individens integritetsskydd och rättigheter gentemot organisationer och företag. Hjo kommun lyder också under dataskyddsförordningen, vilket påverkar hur vi får behandla dina Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgiftslagen gdpr

En förändring med GDPR är att den så kallade ”missbruksregeln” försvinner, som numera finns i personuppgiftslagen. Den regeln innebär att ”ostrukturerat” material, det vill säga text och bild i en löpande text, får användas utan samtycke från de som förekommer i texten och på bilderna – under förutsättning att materialet inte kränker personernas integritet.

Personuppgiftslagen gdpr

Vi behöver spara en del GDPR. Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft – Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR). Förordningen gäller som lag i alla EU-länder och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. GDPR - General Data Protection Regulation Den 25 maj 2018 trädde personuppgiftslagen i kraft och ersättes av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Nya personuppgiftslagen GDPR närmar sig.

GDPR (dataskyddsförordningen) påverkar alla aktörer som hanterar personuppgifter. Läs om lagförändringen, hur den påverkar din verksamhet och få vägledning genom hela processen. Personuppgifter GDPR.
Kreativt skrivande uppsala

Personuppgiftslagen (PuL) och GDPR (General Data Protection Regulation) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i PuL, GDPR eller annan lag.

Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. 7. personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt, Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.
Ica försäkringar djur

Personuppgiftslagen gdpr air franc
biologiskt perspektiv personlighet
furutorpsgatan 38 helsingborg
kan inte installera bankid windows vista
sj pensionär
uppsala musikaffär
mortens krog

General Data Protection Regulation, GDPR On 25 May 2018, the new EU regulation General Data Protection Regulation (GDPR) goes into effect and replaces the Swedish Personal Data Act (personuppgiftslagen). The new regulation introduces stricter rules for how companies and organisations handle personal data and increased data protection.

Påverkan. GDPR  EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och  Det här är vad som klassas som personuppgifter. GDPR-guiden · Vad är en personuppgift?