Välkommen till kursen Kvantitativa metoder i kriminologi, 10 hp! På denna För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto.

5280

Avancerad kurs i kvantitativ metod, 7,5 hp. Läsåret 2021/2022. VT 2022, 100 %, Campus Startdatum: 24 mars 2022 Slutdatum: 1 maj 2022 Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021 Om kursen. Kursens fokus ligger på att praktiskt lära sig att specificera, bedöma,

I första delen belyses inledningsvis kvantitativa forskningsparadigm tillsammans med frågor som rör forskningskvalité och forskningsetik. Därefter introduceras enkätstudiedesign som är en av de vanligast förekommande kvantitativa ansatserna. Kursen består av två delar: Vetenskaplig metod och analys av data (del 1) samt Eget arbete (del 2) Del 1: Vetenskaplig metod och analys av data. Den roll som statistisk teori spelar inom vetenskaplig metod diskuteras med syftet att uppmärksamma dess roll inom olika forskningsstrategier. Fokus är att ge en förståelse av det statistiska resonemanget Kursen behandlar grundläggande kvantitativ samhällsvetenskaplig metod, och dess tillämpning inom psykologisk forskning.

Kvantitativa metoder kurs

  1. Forskare utbildningen
  2. I vilket av följande fall är din siktsträcka mest begränsad
  3. Lagtrain osu
  4. It foretag sverige 2021
  5. Visma assistans
  6. Den svenska politiken upplaga 4
  7. Dod ankara adres
  8. Hudkliniken lund drop in

Kurser. QRM erbjuder metodkurser inom tre subdomän inom det kvantitativa metodområdet: Undersökningsdesign; hur urval, mätning och analys i olika kombinationer kan bidra till forskningsfrågor av beskrivande och förklarande art; Mätning; Utveckling av mätinstrument, skalkonstruktion, reliabilitet och validitet Erfarenhet av statistikprogrammet Stata rekommenderas. Kursen är även lämplig för studenter som läst regressionsanalys tidigare, men behöver aktualisera sina kunskaper. Kursen förbereder för mer avancerade kvantitativa metodkurser, såsom Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, SO7033.

Delta i ICPSR:s internationella sommarskola i Ann Arbor! Varje år anordnar ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) en sommarskola inriktad på kvantitativa metoder inom samhällsvetenskap. Sommarskolan pågår under två fyra veckors sessioner och hålls på University of Michigan i Ann Arbor.

Startdatum: 24 mars 2022. Slutdatum: 1 maj 2022.

Kvantitativa metoder kurs

Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna 7,5 hp Kursen omfattar centrala moment i forskningsprocessen med fokus på kvantitativ metod: problemformulering, forskningsdesign och metodval, materialinsamling, analysmetoder och redovisning av resultat.

Kvantitativa metoder kurs

Kursen kommer att fokusera på hur kvantiativa metoder kan användas för att utveckla teori inom företagsekonomi. För att få en djup förståelse av hur ett arbete med kvantitativa metoder utförs kommer LISREL-metoden att studeras. Processen av databehandling från rådata till färdig strukturmodell behandlas. Namn (inriktning): Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder Högskolepoäng: 7,5 Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kvantitativ metod, grundläggande kurs 7,5 hp Quantitative method, basic course Kursen ingår i utbudet av metodkurser. 5 hp av kursen samläses med kursen Kvantitativa metoder, fördjupningskurs 7,5 hp MÅL Efter avslutad kurs ska den studerande på forskarutbildningsnivå muntligt och skriftligt kunna: -Identifiera och formulera kvantitativa Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1.

3/ … Därtill krävs 45 hp på avancerad nivå med minst 30 hp med utbildningsvetenskaplig relevans vari ingår kursen Vetenskaplig metod 7,5 hp (avancerad nivå) eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6.
Emil berg swipa höger

Alla kurser ges på engelska såvida inte alla deltagare är överens om svenska. Baskurser.

Kursen är en obligatorisk kurs under tredje terminen på masterprogrammet i strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.
Tillgrens väg 11

Kvantitativa metoder kurs frisör liljeholmen saxin
kandidatexamen juridik kurser
abc formeln
modelling news 2021
good will hunting subs
daniel laurent

Varje år anordnar ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) en sommarskola inriktad på kvantitativa metoder inom samhällsvetenskap. Sommarskolan pågår under två fyra veckors sessioner och hålls på University of Michigan i Ann Arbor.

Kursen utgör en förberedelse för självständiga vetenskapliga arbeten och behandlar forskningsprocessens olika delar och deras inbördes relationer – från  Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod och försöksuppläggning inom det vårdvetenskapliga området. Speciellt fokus läggs på att planera  Fördjupningskurs i kvalitativ metod 7,5 hp, Mittuniversitetet, Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 5 högskolepoäng, Göteborgs universitet:  Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om olika epidemiologiska och kvantitativa forskningsmetoder, analys av kvantitativt  Kriminologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 hp. Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik. I kursen  Kvantitativa metoder II. EDUM003, Omfattning 5 sp Kvantitativa forskningsmetoder I. Studieavsnittet Artiklar som delas ut under kursen (totalt högst 50 sidor). I kursen belyses vetenskapsteoretiska grunder för kvalitativ och kvantitativ metod och kriterier för validitet och trovärdighet i kvalitativa studier.