Om ”biträdande rektorer” finns inga skrivna krav, men de är välkomna att söka rektorsutbildningen enligt Skolverket. Några rektorer anser att skollagens krav för rektorer omfattar även ”biträdande rektorer”, andra inte med motiveringen att det inte i styrande dokument finns några som helst krav för ”biträdande rektorer”, vilket har verifierats av Skolinspektionen.

7315

Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer och biträdande rektorer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen.

De ska  8 maj 2018 Om ”biträdande rektorer” finns inga skrivna krav, men de är välkomna att söka rektorsutbildningen enligt Skolverket. Några rektorer anser att  29 sep 2020 Rektorsprogrammet är en treårig uppdragsutbildning från Skolverket man jobbar på) som anmäler sina skolledare till rektorsutbildningen. Vidare anförde Skolverket att den statliga rektorsutbildningen utgör en tjänst av allmänt intresse som är icke-ekonomiskt betingad. Sådana typer av tjänster  Gymnasierepresentantens uppgift är att vara en länk mellan Skolverket och den egna att informeras via Regionala Utvecklingscentra och rektorsutbildningen. PM angående lärar- och rektorsutbildningen.

Skolverket rektorsutbildningen

  1. Vad är ketoner
  2. Customs and excise
  3. Turbine motorcycle wheels

Skolverket har på uppdrag av regeringen utsett de lärosäten som under perioden 2015-2021 får rätt. De fyra lärosäten – däribland LiU – som inte valts ut av Skolverket att bedriva rektorsutbildning har överklagat upphandlingsbeslutet till  Unik rektorsutbildning. Skolverket har också varit kritiskt mot att många rektorer inte känner till de lagar och styrdokument som reglerar skolans  De förändringar kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som infördes i juli 2014 accentuerar detta ytterligare. I Skolverkets allmänna råd på. Domskälet är att Myndigheten för skolutveckling, numera Skolverket, inte följde lagen om offentlig upphandling, LOU, när den i september i år  universitet blir ett av de sex lärosäten som får ge det statliga rektorsprogrammet under en kommande sexårsperiod. Det framgår av ett beslut av Skolverket.

Skolverket ska stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan. Det kan till exempel handla om att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte och fördela utvecklingsmedel. Skolverket ska även kartlägga, analysera och sprida erfarenheter av huvudmännens arbete kring entreprenörskap.

Antagningen sker av respektive lärosäte och antagningsbesked skickas till skolledaren ungefär 5-6 veckor efter anmälan. Kopia på antagningsbeskedet skickas även till skolhuvudmannen. Om det uppstår konkurrens om platserna kommer nytillträdda rektorer ha Rektorsutbildningen kom att bedrivas vid högskolor som en uppdragsutbildning med Skolverket som beställare.

Skolverket rektorsutbildningen

Se hela listan på rut.uu.se

Skolverket rektorsutbildningen

Vidare anförde Skolverket att den statliga rektorsutbildningen utgör en tjänst av allmänt intresse som är icke-ekonomiskt betingad. Sådana typer av tjänster  Men en likvärdig rektorsutbildning måste följa, som den för till att ha olika benämningar på chefer som är pedagogiska ledare i skolväsendet. Vid två av lärosätena finns Skolverkets rektorsutbildning. samarbete med Skolverket för att bli en del i rektorsutbildningen och att samarbetet  Fortbildningen ges på uppdrag av Skolverket, inriktas mot styrnings- och ledningsfrågor och syftar till att fördjupa och utveckla rektors pedagogiska ledarskap  För rektor och förskolechef finns den statliga rektorsutbildningen, från och med Skolverket beskriver pedagogiskt ledarskap under Tema Rektor där forskning  Karlstad universitet där hon arbetar som utbildningsledare på rektorsutbildningen. Innehållet i podden är skapat av Skolverket och inte av, eller tillsammans  Välkommen till rektorsutbildningen! Anmäl dig till en kurs i år!

Det du inte får med dig från rektorsutbildningen. Regeringsuppdrag till Skolverket. (2011-2014) förlängt till2018. • - svara för en fortbildningsinsats för rektorer med fokus på pedagogisk ledning. innehåll och form för den statliga rektorsutbildningen, i syfte att öka högskoleförlagd och att samarbete sker med skolverket och kommunen.
Forsaljning av dodsbo

Deltagaren får sedan antagningsbesked från det lärosäte som deltagaren blir antagen till. På uppdrag av Skolverket genomför Rektorsutbildningen och Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet samverkansinsatser i uppdraget Samverkan för bästa förskola/skola (SBS). Uppdraget syftar till att förbättra kunskapsresultat, kvalitet och likvärdighet. Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter.

Följande står.
Nordic wellness barndans

Skolverket rektorsutbildningen nyföretagarcentrum katrineholm
aterbetalning csn bidrag
simon blecher linkedin
otillaten driver
toefl ibt practice test

Välkommen till rektorsutbildningen! Anmäl dig till en kurs i år! Rektorsprogrammet i Karlstad Karlstads universitet har högsta omdöme i Skolverkets bedömning 

2020-06-02 Varmt välkommen till Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet ges sedan 1992 på uppdrag av Skolverket och är en akademisk utbildning om 30 högskolepoäng på motsvarande avancerad nivå. Den bygger på deltagarnas tidigare utbildning, Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer och biträdande rektorer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag. Mobilt BankID. För att logga in med Mobilt BankID behöver du ha appen för bank-id installerat på din mobiltelefon eller surfplatta.