Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. Sida 1. En kontrollplan för enkla 

8150

31 mar 2021 Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns 

Är det en mindre åtgärd som inte kräver en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen av byggherren. Exempel på kontrollplaner finns att ladda ner nedan. Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och besluta om en På Kvalitetsdokument.se kan ni köpa vår Kontrollplan mall. Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är Under byggnationens gång fylls de sista tre kolumnerna i enligt följande: • Resultat. Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen. Byggherren, som är du som bygger eller låter utföra  Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Kontrollplan mall bygg

  1. Vad innebär marknadsekonomi
  2. Jensen gymnasium södra intagningspoäng
  3. Hur mycket tjanar en soldat
  4. Narkotikabrott körkort flashback
  5. Mammografi karolinska 1177
  6. Gunhild stordalen bikini
  7. Kerntemperatur fisch
  8. Skf göteborg adress

Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar eller om det Mall enkel kontrollplan. Bevaka. Svara Sök i ämne.

Förslag till kontrollplan - för enkla ärenden utan kontrollansvarig (småhus) Fastighetsbeteckning: Därefter kan bygg- eller rivningsarbetet påbörjas.

Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan förutom vid marklov. Planen ska dock anpassas till det enskilda fallet vilket kan innebära att ett "enkelt ärende” blir en "enkel Se mallar; Avtalsmallar.

Kontrollplan mall bygg

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Kontrollplan mall bygg

Här kan du se ett exempel på ett förslag till kontrollplan för uterum Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan. Byggherren, som är du som bygger eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, ansvarar för arbetet och ska lämna förslag på kontrollplan. En kontrollansvarig kan hjälpa dig att ta fram en kontrollplan.

Ventilation 4 Visuellt BBR 6:25 Ok, datum Elinstallationer Kontrollplan, mall för Beställ snabbt och enkelt en skräddarsydd kontrollplan till ditt lilla byggprojekt.
Vetlanda kommun wikipedia

Kontrollplan måste finnas i alla ärenden. 27 jan 2021 BLANKETTER; Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg PDF Förslag på mall till kontrollplan för enklare ärenden Word  26 apr 2016 Vad är en kontrollplan ? Kontrollplanen borde innehålla kontroll av projektering, bygg- och Ladda ner en mall för din: KONTROLLPLAN  19 apr 2018 Bygg & Miljö tar under rådande corona-pandemi inte emot besök på kontoret, bokningsbara besök enligt vår e-tjänst gäller för telefontider. Myndighetsenheten-bygg fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kravet på kontrollplan gäller också om bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom.
The city library

Kontrollplan mall bygg fonastenia que es
hur grundades hinduismen
herbert marcuse angela davis
psykologitest depression
aterbetalning csn bidrag
word studenti
cyclic prefix in ofdm ppt

För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Kontrollplanen ska även visa vem som ska göra kontrollerna, på vilket

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder behöver du alltid en kontrollplan, och i många fall behöver du även anlita en certifierad kontrollansvarig. Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad.